رزمایش بسیج کشاورزی ، جهاد خدمت
همزمان با برگزاری رزمایش ملی بسیج کشاورزی، جهاد خدمت هزار گروه جهادي از سراسر كشور با رمز "يا حيدر" و با اولویت مناطق محروم اعزام شدند.

عناوین ویژه

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»
رآن‏ کریم در چندین آیه، گیاهان را «شادی‏ آفرین» دانسته و آن‌ها را به «بهجت ‏انگیزی» توصیف می‏کند که...
اهمیت کشاورزی در اسلام
در آمد کشاورزی مبارکترین لقمه پاک در فرهنگ اهل بیت (ع) و از اهمیت بسیار والائی بر خوردار است.