در تامین نهاده‌های دامی مشکلی نداریم/عرضه ۴۵درصد از نهاده وارداتی خارج از سامانه
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه در تامین نهاده‌ها دامی مشکلی نداریم، گفت: ۱۰۰ وارد کننده نهاده دامی حداقل ۴۵ درصد محصولات وارداتی را خارج از سامانه بازارگاه توزیع می‌کنند.

عناوین ویژه

پیش‌بینی ۳ هزارمیلیارد تومانی اعتبار بخش آب در بودجه ۱۴۰۰
معاون امور اب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی از آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای افتتاح پروژه‌های آبیاری...
پیش‌بینی ۳ هزارمیلیارد تومانی اعتبار بخش آب در بودجه ۱۴۰۰
معاون امور اب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی از آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای افتتاح پروژه‌های آبیاری...
پیش‌بینی ۳ هزارمیلیارد تومانی اعتبار بخش آب در بودجه ۱۴۰۰
معاون امور اب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی از آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای افتتاح پروژه‌های آبیاری...