اپلیکیشن سامانه محدودیت یابی
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سامانه محدودیت یابی را فعال نمود

عناوین ویژه

اپلیکیشن سامانه محدودیت یابی
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سامانه محدودیت یابی را فعال نمود
بیانیه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را به عموم...
رصد و کنترل هوشمند دام از راه دور
دامداری یکی از مهم ترین صنایع کشور ما می باشد. که مهم ترین آن ها گاوهای شیرده و گوشتی، پرورش...