بیانیه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور
سیزده آبان یادآور یک حقیقت تلخ و بسیار مهم است و آن حقیقت عبارت است از روح استکبار در قدرتهای استکباری و سلطه‌های استکباری.

عناوین ویژه

بیانیه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور
سیزده آبان یادآور یک حقیقت تلخ و بسیار مهم است و آن حقیقت عبارت است از روح استکبار در قدرتهای...
یادداشت:وقتی نگاه از بالا به مزرعه جواب عکس می­‌دهد
تجربه اقتصاد کشاورزی ایران نشان داده است که نگاه از بالا به پایین نمی­تواند منجر به ایجاد تغییرات...