این مطلب ۳۶۱ بار خوانده شده

برگزاری کارگاه طرح بسیج همگام با کشاورز در روستای مهمویی توابع بیرجند (خراسان جنوبی)

جلسه کارگروه علمی سازی کشاورزی کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بیرجند- استان خراسان جنوبی  با حضور مهندس محمدرضا اکبری برگزار گردید، در این جلسه که با حضور کشاورزان زحمت کش روستای مهمویی بیرجند برگزار شد، موضوعات چگونگی تغذیه و تامین نهال مرغوب، نگهداری، هرس درختان زرشک، پیشگیری و مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک و نگهداری و تغذیه و پرورش گیاه زعفران مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و در ادامه مهندس عباسقلی ابراهیمی مدیر کانون شهرستان نکاتی پیرامون بیماری های مشترک بین انسان و دام ارائه نمودند.

لازم به ذکر است که محصولات غالب این روستا زرشک و زعفران می باشد.