این مطلب ۹۱۳ بار خوانده شده
برگزاری مسابقه مفاهیم قرآنی توسط کانون تبریز

برگزاری مسابقه مفاهیم قرآنی توسط کانون تبریز

کانون بسیج مهندسین کشاورزی تبریز در نظر دارد مسابقه مفاهیم قرآنی با موضوعات کشاورزی را در دهه مبارک فجر برگزار نماید علاقمندان جهت دریافت سوالات مسابقه مفاهیم قرآن (با جوایز نقدی) به سازمان بسیج کشاورزی استان آذربایجانشرقی و یا به سایت سازمان مراجع
نسخه مناسب چاپ

کانون بسیج مهندسین کشاورزی تبریز در نظر دارد مسابقه مفاهیم قرآنی با موضوعات کشاورزی را در دهه مبارک فجر برگزار نماید علاقمندان  جهت  دریافت سوالات مسابقه مفاهیم قرآن (با جوایز نقدی) به سازمان بسیج کشاورزی استان آذربایجانشرقی و یا به سایت سازمان مراجعه نموده و جهت اطلاع از تاریخ دقیق آزمون شماره تلفن همراه خود را به مسئول خواهران کانون تبریز (خواهر شهری) اعلام نمایند.

نمونه سئوالات مسابقه مفاهیم قرآنی:

۱-کدام آیه در مورد معجزه خاک است؟

الف)افلا ینظرون..الی الرض کیف سطحت

ب)والارض بعد ذلک دحها اخرج منها ماء ها و مرعاها

ج)والارض قطع متجاورات...

د)من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر...

۲-چند آیه در قرآن مربوط به خلقت انسان از خاک است؟

الف)۵آیه

ب)۶آیه

ج)۷آیه

د)۴آیه

۳-طهارت معنوی و ظاهری انسان در کدام آیه اشاره شده است؟

الف)سوره مائده/۶

ب)سوره نازعات/۳۱

ج)سوره رعد/ ۴

د)سوره کهف/۲۷

۴-باران، برکت و رزق الهی در کدام آیه اشاره شده است؟

الف)سوره شوری /۲۸

ب)سوره فرقان/۴۸

ج)سوره اعراف/۵۷

د)سوره ق/۹

۵-سرمنشاء حیات همه موجودات در کدام آیه اشاره شده است؟

الف)جعلنا من الماء کل شیء حی

ب)و هوالذی خلق من الماء بشراً

ج)والله خلق کل دابﺔ من الماء

د)همه موارد

۶)کدام آیه به پراکندگی بادها اشاره ندارد؟

الف)روم/۴۰

ب)ذاریات/۲۲

ج)فاطر/۹

د)اعراف/۵۷

۷-از نگاه قرآن بادها و ابرها چه رابطه ای دارند؟

الف)تعادل و لطافت هوا

ب)عامل تکوینی

ج)تراکم و جابه جایی

د)همه موارد

۸- در کدام آیه به ذخیره سازی نزولات آسمانی اشاره شده است؟

الف)حجر/۲۲

ب)حجر/۱۵

ج)نور/۴۳

د)بقره/۱۰۵

۹-آیه ۱۸ سوره مومنون به کدام مورد اشاره دارد؟

الف)تلقیح ابرهها

ب)نزولات باران

ج)انبارش آب و منابع طبیعی زیر زمینی

د)همه موارد

۱۰-آب در زمین نفوذ می کند و به مخزن های بزرگ زیر زمینی آب می پیوندددر کدام آیه اشاره شده؟

الف)صافات/۱۳

ب)حج/۲۲

ج)زمر/۲۱

د)جاثیه/۵

۱۱-در کدام آیه به وجود چشمه ها و نهرها اشاره شده است؟

الف)رعد/۳

ب)یس/۳۴

ج)نحل/۱۵

د)محمد/۱۵

۱۲-کدام آیه به وجود راه هاو کوهها اشاره دارد؟

الف)والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهاراً و سبلا.....

ب)هو الذی مد الارض و جعل قیها رواسی و انهاراً...

ج)امن جعل الارض قراراً و جعل خلالها انهاراً و جعل لها...

د)همه موارد

۱۳-کدام آیه از نعمات و میوه های خداوند صحبت می کند؟

الف)ق/۵۰

ب)مومنون/۱۸

ج)ابراهیم/۳۲-۳۴

د)زمر/۲۱

۱۴-عامل حیات زمین در قرآن به چه چیز اشاره شده است؟

الف)آب

ب)نهرها

ج)سبزه هاو گیاهان

د)بادها

۱۵-چند آیه در قرآن به احیاءزمین اشاره دارد؟

الف)۵آیه

ب)۱۱آیه

ج)۷ آیه

د)هیچ کدام

۱۶-کدام آیه به رستاخیز مردگان و رویش گیاهان اشاره دارد؟

الف)روم/۱۹

ب)روم/۲۴

ج)نحل/۶۵

د)فصلت/۳۹

۱۷-در قرآن در کدام آیه به جنگل های و مراتع زندگی حیوانات اشاره شده است؟

الف)نازعات/۳۱-۳۳

ب)طه/۵۴

ج)عبس/۲۴-۳۲

د)همه موارد

۱۸-در کدام آیه جنگل هاو مراتع از انفال شمرده شده اند؟

الف)انفال/۵۴

ب)انفال/۱

ج)انفال/۲۳

د)انفال/۵

۱۹-کدام آیه به جایگاه واقعی و منزلت کشاورزی اشاره می کند؟

الف)انعام/۹۹

ب)زمر/۲۱

ج)عبس/۲

د)الف و ج

۲۰-کدام آیه به نگهداری گندم در خوشه اشاره دارد؟

الف)یس/۳۳

ب)ق/۹

ج)ابراهیم/۳۷

د)یوسف/۴۷

۲۱- چند آیه در قرآن اشاره به تمثیل از قرآنی درباره کشاورزی دارد؟

الف)۵آیه

ب) ۲آیه

ج)۷آیه

د)هیچ کدام

۲۲-در سوره فاطر آیه ۱۲"طریّ" به چه معنی است؟

الف)مصرف گوشت ماهی

ب)فاسد شدن گوشت ماهی زودتر از گوشتهای دیگر

ج)مصرف گوشت قرمه و خشک شده

د)مصرف ماهی کنسرو شده

۲۳-کلمه "حوت " و "حیتان" (داستان ماهی و حلال شمردن گوشت ماهی) اشاره به کدام داستان دارد؟

الف)حضرت یونس

ب)موسی و خضر

ج)هیچ کدام

د)الف و ب

۲۴-آیه ۱۴۵ سوره انعام اشاره به چه موردی دارد؟

الف)حلال بودن گوشت ماهی

ب)حلیت ماهی پولک دار

ج)زودتر فاسد شدن گوشت ماهی

د)همه موارد

۲۵- آیه ۶۶ سوره نحل به چه مورد اشاره دارد؟

الف)اهمیت دامداری

ب)اهمیت کشاورزی و دامداری

ج)الف و ب

د)اهمیت شیر

۲۶- کدام آیه به وحی به زنبور عسل اشاره دارد؟

الف)نحل/۶۸

ب)قصص/۷

ج)مائده/۱۱۱

د)همه موارد

۲۷-ثم کلی من کل الثمرت به چه مورد اشاره دارد؟

الف)بهره گیری از گیاهان و تولید عسل بعد از خانه سازی

ب)بهره گیری از تمام ثمره های گیاهان

ج)چگونگی ساخت عسل

د)شربت گوارا

۲۸-آیه " ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون" به کدام یک اشاره دارد؟

الف)مورچه

ب)عنکبوت

ج)زنبور عسل

د)گاو و گوسفند

۲۹- این حدیث از کدام امام می باشد"كشاورزان گنج هاي مردم اند آنان (دانه هاي) پاكيزه اي را مي كارند كه خداوند آنها را از زمين بيرون مي آورد و روز قيامت بهترين مقام و نزديك ترين منزلت را دارند"؟

الف)امام صادق(ع)

ب)امام علی (ع)

ج)امام سجاد (ع)

د)امام حسن (ع)

۳۰-در کدام آیه خداوند انسان ها را به کشاورزی تشویق و کسانی را که هر گونه فسادی در این کار مقدس ایجاد می کنند، سرزنش نموده است ؟

الف)افرایتم ما تحرثون....

ب)و هو الذی انزل من السماء الماء و اخرجنا...

ج)هو الذی انشاء جنات معروشات وغیر معروشات و النخل....

د)هیچ کدام

۳۱- خداوند در کدام آیات انسان ها را به کشاورزی تشویق و کسانی را که هر گونه فسادی در این کار مقدس ایجاد می کنند، سرزنش نموده است؟

الف) أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

ب) و زروع و نخل طلعها هضيم

ج) و زروع و مقام كريم

د) ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل

۳۲- به رویاندن گیاهان با بارش باران در کدام سوره  اشاره شده است؟

الف) سوره نبا، آیه ۱۴

ب)هر دو مورد

ج)سوره  نبا، آیه۱۵

د)هیچ کدام

۳۳- در کدام آیه جریان كشت و روئیدن گیاهان از زمین به عنوان نمونه ای از قدرت الهی و مایه بصیرت و آگاهی انسان ها معرفی شده است؟

الف)نحل، آیه ۱۱

ب) انعام: آیه۱۴

ج)واقعه، آیه ۶۳

د)واقعه ، آیه ۶۵

۳۴- کدام ایه  به  درختان  انار، زیتون و انگور اشاره داد؟

الف) مائده، آیه ۲۵

ب) سورۀ انعام ، آیۀ ۹۹

ج)نحل، ۶۱

د) همه موارد

۳۵- کدام ایه مربوط به  کشاورزی میباشد؟

الف) و انزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حبّاً و نباتاً

ب) الم تر انّ اللّه انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض

ج) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

د) و نزّلنا من السماء ماءاً مباركاً فانبتنا به جنّات و حبّ الحصيد

۳۶- کدام آیات به اطلاعات هواشناسی و تغییرات جوی اشاره دارد؟

الف) بقره ، ۱۶۴  و اعراف، ۵۸؛

ب) انعام: ۹۹ و رعد: .۴

ج) اعراف: ۵۷ و بقره: ۲۲

د)  همه موارد

۳۷- خداوند  در کدام آیه خود را زارع و رویاننده گیاهان و محصولات كشاورزی معرفی كرده

الف) نحل، آیه ۱۱

ب) انعام: آیه۱۴

ج) واقعه، آیه ۶۳

د) واقعه ، آیه ۶۵

۳۸- کدام آیه  خداوند روز را برای كسب معاش و روزی معرفی میکند؟

الف) انعام: ۹۹

ب) اعراف: ۷۵

ج) بقره: .۲۹

د) نبأ: .۱۱

۳۹- خداوند همه منابع ثروت را در خدمت انسان افریده است در آیه؟

الف) انعام ۱۹:

ب) بقره: .۲۹

ج) انعام: .۱۴

د) یس: ۳۴

۴۰- آیه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها...در کدام سوره  میباشد:

الف)روم

ب)یاسین

ج)انعام

د)بقره

۴۱- کدام ایه  به رویش گیاهان و رستاخیز اشاره دارد؟

الف) بقره ، ۱۶۴  و اعراف، ۵۸؛

ب) انعام: ۹۹ و رعد: .۴

ج) اعراف: ۵۷ و بقره: ۲۲

د) هیچ کدام

۴۲- انتظار باران و رسیدن محصول به انسان چه درسی می آموزد:

الف) کرامت

ب)صبر و بردباری

ج)انتظار

د)صبر و پایداری

۴۳- چند درصد آیات قران به کشاورزی مربوط است؟

الف) ۱۸ درصد

ب)۲۱ درصد

ج)۱۴ درصد

د)۱۲ درصد

۴۴- ریحان در قران چند بار اشاره شده است؟

الف)۵ بار

ب)۳ بار

ج)۱ بار

د)۴ بار

۴۵- چند سوره  قران به کشاورزی مربوط است؟

الف)۲۲ سوره

ب)۱۲ سوره

ج)۵۴ سوره

د)۱۷ سوره

۴۶- خداوند در قرآن بخشندگی زمین به  انسانها چه می آموزد؟

الف) کرامت

ب) رفتار نیک

ج)بخشش

د) بصیرت

۴۷- در قرآن چند بار از گندم و فراورده های آن یاد شده  است؟

الف)۲ بار

ب)۶ بار

ج)۵ بار

د)۹ بار

۴۸-  به زیتون و انگور چند بار در قرآن شااره شده است؟

الف)۷ بار/ ۹ بار

ب) ۹ بار/ ۷ بار

ج) ۷ بار/ ۷ بار

د) ۷ بار/ ۸ بار

۴۹- چند سوره قرآن به اسم حیوانات نامگذاری شده است؟

الف)۵ سوره

ب)۷ سوره

ج)۴ سوره

د)۶ سوره

۵۰-  آیه و هو الذی یرسل الریاح... فاخرجنا به من کل الثمرات در کدام  سوره  می باشد؟

الف)اعراف، ۵۷

ب)هود، ۱۰۰

ج)یوسف ، ۳۶

د)یوسف، ۴۳

۵۱- خداوند در کدام آیه  به اثر بارز نزول باران اشاره كرده است؟

الف) انظرو الي ثمره اذا اثمر

ب) وجنات من اعناب و الزيتون والرمان

ج) فاخرجنا به نبات كل شيً.

د) و هوالذي انزل من السماء ماء».

۵۲- در کدام آیه، خداوند سخنى ناپاک  را به درختى ناپاک تشبیه کرده است؟

الف)ابراهیم، ۲۶

ب) اسراء، ۶۰

ج)حج، ۱۸

د)واقعه، ۷۱

۵۳- عملیات کشاورزی چند بار در قران  اشاره شده است؟

الف)۲۱ بار

ب)۱۷ بار

ج)۲۲ بار

د)۱۶ بار

۵۴- استواری ریشه درختان در کدام آیه اشاره شده است؟

الف)نور، ۳۵

ب)ابراهیم، ۲۴

ج)الرحمن، ۳۶

د)حج، ۱۸

۵۵- به خیار و  محصولات  مشابه چند بار در قران اشاره شده است؟

الف) ۱ بار

ب)۳ بار

ج)۲ بار

د)۴ بار

۵۶- کدام آیه به تسبیح و سجده درختان اشاره دارد؟

الف)حج، ۱۸

ب)الرحمن، ۲۰

ج)یس، ۴۱

د)الرحمن، ۶

۵۷- کدام دو میوه در قران ظاهری شبیه بهم ولی طعم متفاوت دارند؟

الف) انجیر و انار

ب)انار و زیتون

ج)زیتون و انجیر

د)زیتون و انگور

۵۸- آیه از درخت سبز، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش مى‏افروزید در کدام سوره میباشد؟

الف)حدید، ۲۰

ب)انعام، ۱۴۱

ج)یس، ۸۰

د)یس، ۴۰

۵۹- آیه  متکئین فیها بفاکهة کثیرة در کدام سوره میباشد؟

الف)زخروف، ۷۳

ب)فصلت ۴۷

ج)دخان، ۲۶

د)ص ، ۵۱

۶۰- خداوند در چند سوره از قرآن از گیاهان  سخن گفته است؟

الف)۳۷ سوره

ب)۱۳۷ سوره

ج)۱۶ سوره

د)۵۴ سوره

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.