۲۰۱۹/۰۵/۱۷ - ۱۲:۴۹
رآن‏ کریم در چندین آیه، گیاهان را «شادی‏ آفرین» دانسته و آن‌ها را به «بهجت ‏انگیزی» توصیف می‏کند که به‌جهت اختصار به یک آیه شریفه اشاره می‏کنیم:
۲۰۱۹/۰۵/۱۷ - ۱۲:۴۷
در آمد کشاورزی مبارکترین لقمه پاک در فرهنگ اهل بیت (ع) و از اهمیت بسیار والائی بر خوردار است.
۲۰۱۸/۰۹/۲۴ - ۱۵:۵۰